Zakaj so scenariji pomembni za energetsko politiko?

Florian Kraxner, IIASA, vodja delovnega sklopa »Ekonomske razsežnosti«. © Florian Kraxner

Florian Kraxner, IIASA, vodja delovnega sklopa »Ekonomske razsežnosti«. © Florian Kraxner

Naloga Mednarodnega inštituta za aplikativne sistemske analize IIASA kot partnerja v projektu recharge.green je oblikovanje orodij in podpora projektnemu konzorciju pri določanju možnih scenarijev. Vnaprejšnje oblikovanje scenarijev je pomembno, saj raziskovalcem in oblikovalcem politik pomaga pri oblikovanju najboljših rešitev, kjer številni dejavniki, ki so med seboj lahko tudi v nasprotju, vplivajo na odločitve. V primeru obnovljivih virov energije v Alpah je potrebno upoštevati tako naraščajoče zahteve po energiji kot druge vrednote, ki izhajajo iz naravnih ekosistemov in njihovih storitev. S premišljenim oblikovanjem scenarijev in ob upoštevanju različnih dejavnikov pridobivamo informacije, ki lahko oblikovalcem politik pomagajo oblikovati strategije za ohranitev ekosistemov in boljše ovrednotenje stroškov in koristi, povezanih s proizvodnjo energije iz različnih vrst obnovljivih virov v regiji.

 

Florian Kraxner, IIASA, vodja delovnega sklopa »Ekonomske razsežnosti«.