Triglavski narodni park

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park, vendar tudi največje zavarovano območje v Sloveniji. Razprostira se na severozahodu Slovenije na skoraj 4% državnega ozemlja ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo,. obsega pa površino okoli84.000 hektarjev. , TNP je bil ustanovljen leta1924. Značilna pokrajina parka vključuje ledeniške doline, gorske planote in strme gorske grebene nad gornjo gozdno mejo, kjer se izmenjujejo območja neokrnjene narave in kulturne krajine. Gozd prekriva dve tretjini površine parka. Zato ni naključje, da ima med obnovljivimi viri energije lesna biomasa največji potencial trajnostne rabe.

TNP vodi delo na pilotnih območjih, v okviru delovnega sklopa 6 ter predstavlja enega od štirih pilotnih območij v projektu. Glavni projektni cilji in aktivnosti v TNP so usmerjeni v zagotovljanje trajnostne (dolgoročne) rabe naravnih virov, zlasti biomase ter v opredelitev sprejemljivega obsega njene rabe.

> www.tnp.si

Kontakt:
Alenka Petrinjak, +386 4 5780 225, eMail

> nazaj na Partnerji