Trenutno stanje v pilotnih regijah

Triglavski narodnipark je začel aktivnosti v zvezi z monitoringom lesne biomase. © Triglav National Park

Triglavski narodnipark je začel aktivnosti v zvezi z monitoringom lesne biomase. © Triglav National Park

V pilotnih regijah, ki sodelujejo v projektu recharge.green, so zadnje mesece intenzivno izvajali projektne aktivnosti in ob izteku prve polovice projekta dosegli vmesne rezultate. V nadaljevanju kratek pregled trenutnega stanja v posameznih pilotnih regijah.

V Triglavskem narodnem parku, kjer se  projekt osredotoča na iskanje ravnovesja med proizvodnjo lesne biomase in varstvom narave, so partnerji začeli z monitoringom lesne biomase in prvimi popisi bioindikatorskih vrst. Pripravljena je bila ocena povpraševanja po biomasi, izdelani so bili scenariji rabe. Vnovič se je potrdilo, da obstajajo ciljni konflikti med ekosistemskimi storitvami, o katerih je mogoče odločati le na podlagi opredeljenih prioritet.
V regiji Veneto so se lotili ocene socialno-ekonomskih vidikov proizvodnje vodne energije in pri tem prišli do spoznanja, da je treba izboljšati razumevanje ekosistemskih storitev.
Pilotno območje Vorarlberg je razvilo orodje „sample hectare“, s katerim je mogoče oceniti in shematično prikazati ciljne konflikte med ekosistemskimi storitvami in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
Pilotna regija Bavarska je ocenjevala pomen ekološke prehodnosti jezovnih pregrad zaradi varovanja ribjih populacij.
V severnih francoskih Alpah raziskujejo morebitne nove vire za proizvodnjo vodne energije v gorskih predelih, pri čemer se usmerjajo v izrabo omrežij pitne vode in kanalizacijskih omrežij za namene proizvodnje vodne energije. Rezultati so bili predstavljeni oktobra 2013 na srečanju skupine WP 6 na Pokljuki (Bled, Slovenija) in 12.–13. novembra 2003 na vmesni konferenci v Brigu (Švica).