recharge.green: v ravnovesju med energijo in naravo v Alpah

Alpe imajo velik potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. To bi zmanjšalo emisije ogljika, hkrati pa povečalo pritiske na naravo. Partnerji v mednarodnem projektu recharge.green so našli način, da bi to ravnovesje uspelo. O ugotovitvah so razpravljali s približno 100 udeleženci zaključne konference, ki je bila 20. in 21. maja v Sonthofnu, Nemčiji. Rezultati projekta so dostopni na internetu in povzeti v tem končnem časopisu.

> Dokumentacija zaključne konference (en)

„Projekt recharge.green je pokazal, kako je lahko participacija organizirana na lokalni ravni in kako lahko pomaga pri doseganju bolj uravnovešenih odločitev o rabi energije iz obnovljivih virov ter drugih ekosistemskih storitvah.”
Matteo Cesca, Gorska unija lokalnih skupnosti “Val Belluna” (Italija)


Povzetek za odločevalce – stalni koledar

2 Cover CalendarStalni koledar “Energija in narava v Alpah: v ravnovesju.” popelje bralce čez odločevalski proces namišljenega mesta “Alpski Dol”, ki razmišlja o potencialih rabe energije iz obnovljivih virov. Koledar poenostavljeno predstavi glavne rezultate projekta v slovenskem, angleškem, nemškem, francoskem in italijanskem jeziku. Koledar je še posebej zanimiv za odločevalce iz lokalnih ravni do širše Alpske ravni, hkrati pa za vse, ki jih tematika zanima.

Tiskana različica: international@cipra.org

 


Priročnik o načrtovanju trajnostne rabe obnovljivih virov energije

V priročniku “Sustainable Renewable Energy Planning in the Alps”, namenjenemu strokovnjakom in odločevalcem, je na voljo podroben pregled rezultatov projekta. Knjižica predstavlja in razpravlja o kompromisih med ekonomskimi in ekološkimi cilji. Predstavljeni so tudi sistemi za podporo odločanju, ki so bili razviti v projektu in naniza možne izvedbene rešitve za trajnostno rabo energije iz obnovljivih virov.


Energija iz obnovljivih virov in ekosistemske storitve

4EcosystemServices(c)RichardHastikRazvoj pridobivanja energije iz obnovljivih virov v Alpah lahko pomeni motnje za okolje in ekosistemske storitve. Med varstvom naravnih virov in rabo energije lahko nastanejo številna nesoglasja. Rezultati projekta na področju ekosistemskih storitev so podrobno predstavljeni v poročilu “Renewable energy and ecosystem services in the Alps” in v dveh znanstvenih člankih: Renewable Energies and Ecosystem Service impacts, Experts’ Perceptions of the Effects of Forest Biomass Harvesting on Sustainability in the Alpine Region.

 

 


Kje v Alpah pridobivati energijo iz obnovljivih virov?

5SolarEnergyAlps(c)IIASAStrokovnjaki projekta recharge.green so ob upoštevanju najmanjših stroškov določili optimalno lokacijo za sisteme rabe energije iz obnovljivih virov, kot so bioenergija, vetrna energija, hidroenergija in solarna energija. V različnih scenarijih so upoštevali na primer zahteve po energiji v regiji, posebne predpise in omejitve, okoljske omejitve (npr. zavarovana območja) in cene fosilnih goriv in CO2 emisije. Prvi rezultati kažejo, da so v Alpah najbolj konkurenčne tehnologije vetrne in solarne energije, hkrati pa imajo najmanjši odtis na okolje (glej sliko o optimizaciji solarne energije v Alpah). Rezultati so opisani v poročilu (en) in vključeni v sistem za podporo odločanju.

 

 


Podpora odločanju od lokalne ravni do ravni celotnih Alp

Odločanje o rabi energije iz obnovljivih virov je zahteven proces. V podporo odločanju recharge.green ponuja lokalnim oblastem, tehničnim podjetjem kot tudi zainteresirani javnosti večplastni in večnamenski sistem za podporo odločanju. S pomočjo spletne platforme “JECAMI” lahko uporabniki vizualizirajo različne scenarije rabe obnovljivih virov energije tako na ravni celotnih Alp kot za posamezna pilotna območja. Prilagodijo lahko parameter, na primer želene tehnologije, raven varstva ali cene fosilnih goriv. Sistem izračuna maksimalno proizvodnjo energije za najmanjše stroške in pokaže optimalne lokacije za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v želenem prostorskem merilu.


V smeri proizvodnje energije iz obnovljivih virov v Alpah

Katera tehnologija rabe energije iz obnovljivih virov je najprimernejša za določeno regijo, je močno pogojeno z lokalnimi cilji. Več ciljev za oceno zahteva posebne metodologije in orodja, kot so ta, izdelana v okviru projekta recharge.green. Partnerji projekta recharge.green so predlagali, da se strategije pridobivanja energije iz obnovljivih virov iz Alp previdno razvijajo in temeljijo na visoko-resolucijskih geografskih informacijah, kot so na primer razvite v okviru projekta.

Poročilo (en), sistem za podporo odločanju

“Varstva podnebja in narave ne smemo izključevati med seboj. Projekt recharge.green je pokazal, kako lahko zgleda celostni pristop.”
Eike Christiansen, Nemško ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradbeništvo in nuklearno varstvo”


S participacijskim pristopom do uravnovešene rabe obnovljivih virov energije

8PilotAreas(c)AlešPoljanecRecharge.green pilotna območja so postopoma iskala možnosti za ravnovesje med rabo obnovljivih virov in varstvom narave. Najprej so strokovnjaki in lokalni deležniki določili potrebe, možnosti in omejitve za rabo obnovljivih virov energije. Nato so strokovnjaki izračunali razpoložljivost in pripravili različne scenarije. O rezultatih so deležniki razpravljali na okroglih mizah in delavnicah. Partnerji projekta recharge.green so na koncu zaključili, da so postopen proces in vključevanje različnih deležnikov, osnova za oblikovanje dobrega načrta upravljanja za obnovljive vire energije.

> Report round tables Veneto Region (en)