group-photo1_4PSG-Bohinj--fdxfgfhtfth

recharge.green – v ravnotežju med energijo in naravo v Alpah

Alpe predstavljajo velik potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. S tem lahko pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Povečanje izrabe obnovljivih virov energije palahko vodi k povečevanju pritiskov na naravo. Kakšen je lahko vpliv takšnih sprememb na habitate živali in rastlin? Kako učinkujejo spremembe na rabo prostora in kakovost tal? Koliko energije iz obnovljivih virov sploh lahko trajnostno pridobivamo? Projekt recharge.green poskuša najti odgovore na ta vprašanja. Pri pripravi strategije pridobivanja energije iz obnovljivih virov in orodij za podporo odločanju sodeluje 16 partnerskih institucij. Ključna sestavina projekta je analiza in primerjava stroškov in koristi pridobivanja energije iz obnovljivih virov, ekosistemskih storitev in morebitnih vzajemnih vplivov. Projekt bo trajal od oktobra 2012 do junija 2015 in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp.