Prizadevanja za bolj trajnostno rabo vodne energije v Venetu

Dolina Maè v regiji Veneto. © Regione Veneto

Dolina Maè v regiji Veneto. © Regione Veneto

Naravni prostor v dolinah Mis in Maè v regiji Veneto ogrožajo nove hidroelektrarne. Veneto si kot pilotna regija v projektu recharge.green prizadeva s participativnim pristopom poiskati pravo pot do bolj trajnostne rabe vodne energije.

Razvodji obeh rek ležita na območju narodnega parka Dolomiti, ki je vpisan tudi na seznam svetovne naravne dediščine. Dolina Mis je znana zaradi kraških oblik, za dolino Maé pa so značilna dragocena naravna območja in širni gozdovi, v katerih ima skupnost že po tradiciji pravico do uporabe naravnih virov.

Porečja se že danes intenzivno izkoriščajo za proizvodnjo vodne energije tako, da večinoma ne moremo govoriti o naravno ohranjenih vodotokih. Zaradi vedno večjega povpraševanja po novih malih hidroelektrarnah so zadnji naravno ohranjeni vodotoki izpostavljeni občutnemu pritisku. Istočasno se je oblikovalo tudi državljansko gibanje, ki se je takim razmeram uprlo in zahteva premislek o prioritetah izkoriščanja obnovljivih virov energije na gorskih območjih.

V Venetu želijo preučiti možnosti za izkoriščanje obnovljivih virov energije na način, da to ne bi škodljivo vplivalo na biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve. Odločilno pri tem je sodelovanje občin in lokalnega prebivalstva.
Za izvajanje projektnih dejavnosti je v pilotni regiji odgovoren oddelek za gospodarstvo in razvoj gorskih območij. Delovanje oddelka podpira Univerza v Padovi, saj zanj izvaja oceno ekosistemskih storitev in izračun njihove celotne ekonomske vrednosti . Vse te informacije bodo podlaga pri iskanju prave poti v rabo vodne energije, ki bo trajnostna in sprejemljiva za vse.