Pomen testiranja teoretičnih orodij in modelov

1_editorialPetrinjak

Alenka Petrinjak, Triglavski narodni park, je odgovorna za delovni paket “Testing and implementation” (c) Alenka Petrinjak

Projekt recharge.green je sedaj v zaključni fazi. V naslednjih šestih mesecih bodo naši strokovnjaki zaključili karte potencialov obnovljivih virov energije v Alpah. Razvili so orodja in modele za testiranje možnih vplivov rabe obnovljivih virov energije na naravo in ekosistemske storitve.

Kako bodo ta orodja in modeli uporabni v različnih primerih v Alpah in za različne obnovljive vire energije? Naših šest projektnih pilotnih območjih, Triglavski narodni park (Slovenija), narodni park Maritime Alps (Italija), pokrajina Belluno (Italija), Vorarlberg (Avstrija), Bavarska (Nemčija) in severne francoske Alpe (Francija), je zadolženih za preverjanje modelov. Preizkus modelov na pilotnih območij bo dal tudi povratne informacije strokovnjakom o scenarijih, razvitih v projektu. V širšem smislu so Alpe enoten prostor, vendar je na lokalni ravni med območji veliko razlik. Povratne informacije iz pilotnih območji so zato pomembne za upoštevanje prostorsko specifičnih dejavnikov, ki jih je treba ovrednotiti pred načrtovanjem rabe obnovljivih virov energije v Alpah.