Vorarlberg_hoerbranzZvezna dežela Vorarlberg (okrog 370.000 prebivalcev) leži na zahodu Avstrije. Zaznamuje jo velika prostorska pestrost, ki sega od Bregenzerwald v predgorju Alp, območja Bodenskega jezera, gosto poseljenih Alpskih dolin, kjer prevladuje policentrični razvoj do visokogorskih območij.

Proizvodnja energije iz obnovljivih virov ima tu velik pomen, saj je na voljo dovolj hidroelektrarn za preskrbo z električno energijo. Pomembni viri obnovljive energije so tudi lesna biomasa, solarna energija in geotermalna energija. Možnosti rabe vetrne energije se še proučujejo. V izogib konfliktom med pridobivanjem obnovljivih virov energije in ohranjanjem narave je potrebno voditi širok dialog. Leta 2007 je zato deželni zbor enoglasno podprl proces »Energetska prihodnost Vorarlberga«, ki je zaradi participativne narave dosegel odličen odmev. V široki javni razpravi so bile določene smernice, ki naj bi služile nosilcem odločanja pri sprejemanju ukrepov na področju energetske politike.

Projekt recharge.green se bo navezal na že opravljeno delo ter se posvetil vprašanjem pridobivanja obnovljivih virov energije ob upoštevanju ekoloških in socialnih posledic. Pri tem bo pomembno vlogo igrala ocena posledic pridobivanja obnovljivih virov energije za posamezne ekosistemske storitve. Zaradi raznolikosti območja bodo za posamezne podrobne raziskave izbrana posamezna območja. Zaradi inovativnega pristopa pri oceni možnosti rabe ter številnih akterjev je Vorarlberg eno izmed posebej zanimivih testnih območij v projektu recharge.green.

Letak pilotnega območja Vorarlberg (PDF/d)

Novize

Rezultati projekta Booklet: Musterhektare (German only): The decision support tool “Sample Hectare” assists stakeholders in making decisions about the use of landscape for renewable energies. It has been developed and tested in Vorarlberg.

10.10.2014 post by Markus Berchtold-Domig on the regional blog: Workshop mit Landesverwaltung am 30.09.2014 (de)

26.06.2014 Dialog med prebivalstvom in projektno skupino

15.05.2014 post by Markus Berchtold-Domig on the regional blog: recharge.green Forschungsstand bei der Langen Nacht der Forschung (de)

17.03.2014 post by Markus Berchtold-Domig on the regional blog: Erfassung der Komplexität (de)

06.06.2013 Vorarlberg: Prebivalci soodločajo o povečanju rabe vetrne energije