Triglav (SI)Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park, vendar tudi največje zavarovano območje v Sloveniji. Ime je dobil po najvišji slovenski gori Triglav (2864 m). Razprostira se na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega površino 84.000 hektarjev, kar predstavlja skoraj štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park.

Značilna pokrajina parka vključuje ledeniške doline, gorske planote in strme gorske grebene nad gornjo gozdno mejo, kjer se izmenjujejo območja neokrnjene narave in kulturne krajine. Gozd prekriva dve tretjini površine parka. Zato ni naključje, da ima med obnovljivimi viri energije lesna biomasa največji potencial trajnostne rabe.

TNP vodi delo na pilotnih območjih, v okviru delovnega sklopa 6 ter predstavlja enega od štirih pilotnih območij v projektu. Glavni projektni cilji in aktivnosti v TNP so usmerjeni v zagotovljanje trajnostne (dolgoročne) rabe naravnih virov, zlasti biomase ter v opredelitev sprejemljivega obsega njene rabe, ob upoštevanju rezultatov poglobljenih ekoloških in bioloških raziskav.

Flyer Triglavski narodni park (PDF)

Novice

17.03.2015 Mladi na Mladinskem parlamentu v Kamniku razpravljajo o ekosistemskih storitvah (objava na blogu)

06.02.2015 Plakati raziskovalnih skupin poletne šole na Pokljuki na ogled v Hotelu Jelka na Pokljuki (objava na blogu)

29.01.2015 Pogovor z mag. Janezom Zafranom (objava na blogu)

15.01.2015 Pomen testiranja teoretičnih orodij in modelov

15.01.2015 Vrednotenje vplivov rabe obnovljivih virov energije na naravo

23.12.2014 Sporočilo za medije “Dijaki Poletne šole predstavili ugotovitve raziskav na Pokljuki”

21.11.2014 Zaključni dogodek poletne šole na Pokljuki (objava na blogu)

10.10.2014 Spoznavanje pestrosti pokljuških gozdov (objava na blogu)

31.07.2014 Successful summer school in Triglav National Park (Slovenia) (en)  (objava na blogu)

15.07.2014 Lesna biomasa in zavarovana območja (objava na blogu)

15.07.2014 Poletna šola v Triglavskem narodnem parku (objava na blogu)

26.06.2014 Ohranjanje ekosistemskih storitev v Triglavskem narodnem parku

26.06.2014 Gozdovi v Sloveniji: premišljeno večnamensko gospodarjenje za zagotavljanje raznovrstnih storitev

01.04.2014 Energija iz obnovljivih virov (objava na blogu)