France Rhones Alpes © Jean-Luc-RigauxKljub temu da urbanizacija v dolinah francoskih severnih Alp še naprej narašča, pa velik del območja še vedno prekrivajo gorske verige in naravna krajina, ki skupaj predstavljajo 60% celotne površine.

To pretežno gorato območje ima veliko vodnih virov, ki so pomembni za hidroelektrarne. V Franciji hidroelektrarne predstavljajo drugi najpomembnejši vir električne energije, njihov prispevek k celotni proizvodnji električne energije znaša 14 %. Vendar so najprimernejša območja za proizvodnjo električne energije s pomočjo vodnih virov že izkoriščena. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako se lahko hidroelektrarne še naprej razvijajo na lokalni ravni. Zaradi družbeno-gospodarskega razvoja območja se je povečalo vodovodno in kanalizacijsko omrežje, na lokalni ravni pa narašča število projektov za izrabo vodovodnega omrežja za namen proizvodnje električne energije.

Glavni cilj raziskav projekta recharge.green v pilotnem območju je preizkusiti celosten prostorski sistem za podporo odločanju na različnih ravneh upravljanja, pri čemer je potrebno upoštevati številne negotovosti in občutljivost hidrološkega režima na podnebne spremembe. Pilotna območja: (1) občina Megève: smučarsko središče, proizvodnja električne energije s pomočjo vodovodnega omrežja, ki jo želijo povečati, konflikti med ohranjanjem mokrišč in družbenim in gospodarskim razvojem; (2) občina Valloire: gorska občina z intenzivno turistično dejavnostjo in nihanji količin odpadnih voda; (3) gorski masiv Belledonne: tu se številne občine soočajo s problemom oskrbe z energijo in vodo, območje ima nekaj manjših hidroelektrarn, krajinski park.

Letak pilotnega območja Francoske severne Alpe (PDF/f)

 

Novice

15.01.2015 Novi hidroenergetski potenciali v Severnih francoskih Alpah