Bavaria / IllerPodjetje Bayerische Elektrizitätswerke GmbH (BEW) vzdržuje in upravlja s 35 hidroelektrarnami na rekah Lech, Wertach, Iller, Günz in Donavi ter z elektrarnami na biomaso in s sistemi za daljinsko ogrevanje. Cilj BEW je ekološko in trajnostno upravljanje z elektrarnami. Z namenom nadaljnega razvijanja skladnosti med pridobivanjem obnovljivih virov energije in ohranjanjem biotske pestrosti se je podjetje BEW pridružilo projektu recharge.green.

Kot predstavnik zasebnega sektorja in kot proizvajalec energije iz obnovljivih virov prispeva podjetje k strokovni razpravi o zahtevah in rešitvah na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije in varovanja narave. Na testnem območju reke Obere Iller med mestoma Kempten in Memmingen na Bavarskem bo na praktičnem primeru hidroelektrarn preizkušen prenos izsledkov v prakso. Pri tem bosta v skladu z evropsko okvirno direktivo o vodah v ospredju pretočnost vodnih jezov in varovanje ribjih populacij.

Projektne aktivnosti na Bavarskem sofinancira bavarsko ministrstvo za okolje.

Letak pilotnega območja Obere Iller/Bayern (PDF/de)

Poster (PDF/en)

Presentation on experiences with stakeholder involvement processes from the final conference