Park Alpi Marittime je eden največjih italijanskih krajinskih parkov. K edinstvenosti področja prispevajo številni tritisočaki, ledeniki, jezera, ekstenzivni pašniki, ter velika pestrost alpskega rastlinstva in živalstva. Leta 1987 je bilo skupaj s sosednjim francoskim narodnim parkom Mercantour zavarovanih 100.000 hektarjev. Parka Alpi Marittime in Mercantour sta leta 1993 prejela evropsko nagrado za zavarovana območja.

Območje predstavlja eno izmed vročih točk biotske raznovrstnosti v Alpah. Posebna klima, ki jo zaznamujejo sredozemski in celinski vplivi, ter kristalinične in sedimentne kamnine so prispevali k velikemu številu endemnih vrst rastlin in živali. Tukajšnji prebivalci so planinski orel, brkati ser, velika uharica, volk in kozorog, kot tudi sredozemske vrste, kot so sove in podhujke. Tu živi tudi endemna vrsta pajka Vesubia jugorum.

Človek je s svojo prisotnostjo močno zaznamoval pokrajino, predvsem naravna travišča, ki jih je spremenil v pašnike. Gozd je predstavljal vir energije.

V okviru projekta recharge.green je park Alpi Marittime izbran kot testno območje za preučevanje ekonomske trajnosti rabe obnovljivih virov energije iz biomase. Poleg tega bodo na testnem območju proučeni tudi vplivi pridobivanja biomase in električne energije iz hidroelektrarn na biotsko pestrost in ključne vrste v zavarovanem območju ter okolici. Zgrajeni bodo ribji prehodi za ohranjanje ekološke povezanosti. Ta cilj si je zastavil Park Alpi Marittime v okviru pravkar končanega projekta ECONNECT.

Flyer Alpi Marittime (PDF/it)

 

Novice

15.015.2015 Participativno energetsko načrtovanje v Primorskih Alpah