Participativno energetsko načrtovanje v Primorskih Alpah

V projektu recharge.green so za območje doline Gesso in Vermenagna opredelili najprimernejše obnovljive viri energije

V projektu recharge.green so za območje doline Gesso in Vermenagna opredelili najprimernejše obnovljive viri energije. (c) Alpi Marittime naravni park

Območje doline Gesso in Vermenagna v naravnem parku Maritime Alps je eden od šestih recharge.green pilotnih območjih. Inštitut za obnovljive vire energije na EURAC-u podpira energetsko načrtovanje v dolini, zlasti glede razvoja energije gozdne biomase in hidroenergije z uporabo sistema za podporo odločanju. Ta sistem je razvil inštitut in se izvaja na vseh pilotnih območjih glede na lokalne potrebe in zahteve.


Intervju: Giorgio Curetti in Gianluca Grilli, EURAC


Zakaj je bilo območje doline Gesso in Vermenagna izbrano za pilotne študije za projekt recharge.green?

V preučevanem območju je zahteva po rabi energije iz obnovljivih virov in po ohranjanju naravnih ekosistemov. Zato je premišljeno načrtovanje in upoštevanje različnih zahtev še toliko pomembnejše. Anketirali smo osem strokovnjakov in pridobili njihovo mnenje o vplivu različnih oblik energije iz obnovljivih virov energije (sončne elektrarne, veter, hidroenergija in gozdna biomasa) na ekosistemske storitve in lokalni razvoj. Glede na njihovo mnenje smo opredelili najbolj primerne vire energije za področje študije.

Na pilotskih območjih so opazni začetki participacijskega sodelovanja pri upravljanju skupnih virov energije. Kakšna je prednost takšnih postopkov?

Takšni postopki omogočajo vsem deležnikom sodelovanje v začetnih fazah načrtovalnega procesa. Sestanki deležnikov so v planu v začetku leta 2015. Participacijsko načrtovanje je ključno za povečanje in izboljšanje timskega duha in občutka pripadnosti ljudi, ki živijo blizu obravnavanih naravnih virov. Pomembni so tudi za upravljanje in zmanjševanje nesoglasij, ki nastanejo, če se odločitve sprejemajo med posamezniki brez osveščanja javnosti.

So rezultati primerljivi z drugimi pilotskimi območji?

Vsak pilotno območje ima svoje posebnosti in zahteve, vendar pa obstaja med njimi nekaj podobnosti. Naravni park Maritime Alpe lahko primerjamo s parkom v provinci Belluno. Strokovnjaki so dejansko predlagali podobne strategije za energetsko načrtovanje; v obeh primerih gre za pozitiven vidik izkoriščanja vodne energije in gozdne biomase. Še en zelo podoben primer je Triglavski narodni park. Obe področji sta namreč predmet precej strogih zakonskih omejitev v smislu varstva okolja in narave.