Ohranjanje ekosistemskih storitev v Triglavskem narodnem parku

Triglavski narodni park zagotavlja biomaso iz lesa.  © Tomaž Kralj

Triglavski narodni park zagotavlja biomaso iz lesa.
© Tomaž Kralj

Triglavski narodni park je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, prostor za rekreacijo doživljanje, raziskovanje, delo ter bivanje. Območje obsega obširne gozdne površine, ki v določenih predelih zagotavljajo tudi lesno biomaso. Kakšno je trajnostno gospodarjenje z obnovljivimi viri v Triglavskem narodnem parku? To je izziv slovenskih partnerjev v projektu recharge.green. Partnerji cilje projekta uresničujejo z raziskovalnim delom, informiranjem javnosti ter z vključevanjem ključnih deležnikov.Razviti so bili scenariji, ki predvidevajo možne vplive rabe lesne biomase. Z evidentiranjem rastlinskih in živalskih vrst se bo presojal vpliv rabe biomase na biodiverziteto. Pridobljene informacije bodo sestavni del orodij za podporo odločanju, ki bodo pripomogla k razumevanju prednosti in slabosti rabe biomase in njenih vplivov na ekosisteme.

Rezultate so projektni partnerji predstavili deležnikom. Prvi sestanek v seriji je bila delavnica o večnamenskem gospodarjenju (glej naslednji članek). Junija 2014 je Triglavski narodni park v sodelovanju s preostalimi slovenskimi partnerji projekta organiziral poletno šolo za dijake. Ob koncu leta 2014 bo projektna skupina na delavnici glavnim deležnikom predstavila rezultate modela.

Nadaljnje informacije: http://blog-triglav.recharge-green.eu/energija-iz-obnovljivih-virov/