Območje Veneto (Benečija) / Urad za ekonomiko in razvoj gorskih območij

Urad za ekonomiko in razvoj gorskih območij v Benečiji je odgovoren za tehnične in upravne vidike trajnostnega razvoja gorskih območij. Med drugim skrbi tudi za koordinacijo in financiranje dejavnosti planinskih društev, turističnih aktivnosti v visokogorju ter upravlja z občinskimi zemljišči, gozdovi in pašniki. Urad sodeluje pri tehničnih odborih UNESCA Dolomiti in pri dejavnostih Alpske konvencije.

V okviru projekta recharge.green bo Urad v 171 občinah območja Veneto popisal proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na območjih izvajanja Alpske konvencije (delovni sklop 4).  Eno izmed pilotnih območij projekta je tudi pokrajina Belluno v Benečiji, kjer je v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom predvidena analiza trajnostne rabe vodne energije ob upoštevanju ohranjanja vrstne pestrosti ter ekosistemov (delovni sklop 6).

> www.regione.veneto.it

Kontakt:

Erica Zangrando, +39 041 279 54 59, email
Simone Bertin, +39 041 279 56 31, email

> nazaj na Partnerji