Mednarodni inštitut za uporabno sistemsko analizo

Mednarodni inštitut za uporabno sistemsko analizo (International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA) je nevladna, večnacionalna in neodvisna organizacija, ki se ukvarja predvsem z raziskavami upravljavskih politik. Posebno pozornost namenjajo okoljskim, socialno-ekonomskim ter tehnološkim vprašanjem v povezavi z globalnimi spremembami. Raziskovalno delo inštituta IIASA je organizirano po področjih pomembnih za upravljanje in ne po znanstvenih vedah. Raziskovalci se ukvarjajo z interdisciplinarnimi raziskavami, pri čemer pri področjih, ki zadevajo širšo skupnost, uporabljajo metode in modele iz naravoslovnih in družboslovnih znanosti.

V projektu recharge.green IIASA sodeluje na področju raziskav ekosistemskih storitev in načrtov upravljanja. Raziskovalci inštituta imajo veliko izkušenj s presojo vplivov, ekonomskimi analizami, modeliranjem in izdelavo scenarijev na področju sprememb rabe prostora, gozdarstva, kmetijstva in drugih ekosistemov. Poleg tega imajo veliko izkušenj s projekti na nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Glavni model, ki ga IIASA predvideva v projektu recharge.green, je “BeWhere”. Uporabljen bo za določitev območij optimalne izrabe obnovljivih virov energije, pri čemer pa bodo upoštevani medsebojni vplivi z drugimi ekosistemskimi storitvami, kot je vrstna pestrost. IIASA je tako zadolžena za ekonomsko-ekološko modeliranje v tesnem sodelovanju z EURAC.

> www.iiasa.ac.at

Kontakt:
Florian Kraxner, +43 2236 807 233, eMail

Sylvain Leduc, eMail

 > nazaj na Partnerji