Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije in njegova raziskovalna skupina Center za tal in okolje prispevajo z razvojem metodologij za trajnostno rabo naravnih virov (kmetijskih zemljišč) in pridobivanja zelene energije.

Razvili bomo metodologije upravljanja in aktivnosti k k posledično ustreznejši rabi kmetijskih zemljišč ob hkratnem varovanju biotske pestrosti. Metodologije bomo razvili, preizkusili in vzpostavili v Triglavskem Narodnem Parku (TNP). Bistven prispevek KIS v projektu recharge.green bo vzpostavitev primera dobre prakse za pridobivanje zelene energije v območjih zaraščenih kmetijskih zemljišč. Bistveni cilji so tako: a) povečati biotsko pestrost flore, b) prispevati k tradicionalnim rabam zemljišč na podlagi lastnosti/kakovosti tal, c) prispevati k ohranjanju alpske kulturne krajine in krajinski pestrosti območij velikih naravnih lepot, in c) razvoj GIS informacijskega sistema za vizualizacijo in upravljanje virov zelene energije in biotske pestrosti v TNP.

> www.kis.si

Kontakt:
Borut Vrščaj,  +386 1 2805 290, eMail

> nazaj na Partnerji