Inštitut za gore

Institut de la Montagne (Inštitut za gore) je združenje, katerega člani so območne in pokrajinske oblasti, lokalne skupnosti, raziskovalne ustanove in  socialne strokovne organizacije. Cilj Inštituta je delovati kot vezni člen med znanstveno-raziskovalno sfero in skupnostjo deležnikov.

V projektu recharge.green bo Inštitut tesno sodeloval z raziskovalnim laboratorijem EDYTEM, ki ga vodita Nacionalni znanstveno-raziskovalni center (CNRS) in Univerza v Savoji. Glavni cilj Inštituta za gore oz. laboratorija EDYTEM je preučiti smiselnost povečanja prispevka lokalnih hidroelektrarn k celotni proizvodnji električne energije glede na gospodarske, okoljske in upravljavske omejitve. Raziskava bo potekala na treh testnih območjih in sicer v občinah Megève in Valloire ter v gorskem masivu Belledonne. Ključna vprašanja so oskrbo z energijo in vodo v območjih z močno razvitim turizmom (z veliko časovno spremenljivostjo skozi leto) in ohranjanje mokrišč ter drugih ekosistemov ob upoštevanju podnebnih sprememb in družbeno-gospodarskega razvoja.

> www.institut-montagne.org

Kontakt:
Florence BESSON
Moutain Institute – Project Manager
+33 4 79 75 94 31
Email
contact@institut-montagne.org

> nazaj na Partnerji