Inštitut za geografijo, Univerze v Innsbrucku

Inštitut za geografijo Univerze v Innsbrucku proučuje predvsem globalne spremembe in trajnost na regionalni ravni. Pri tem išče rešitve za trajnostno ohranjanje življenjskega prostora na regionalni in lokalni ravni.

V okviru projekta recharge.green Inštitut spremlja projektne akivnosti v testnem območju Predarlško. V tem testnem območju bodo proučene možnosti pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Možni ekološki in ekonomski vplivi pridobivanja energije iz obnovljivih virov bodo proučeni na različnih prostorskih ravneh. S primerjavo medsebojnih učinkov bo možno oceniti posledice različnih scenarijev rabe obnovljivih virov energije, kar naj bi nosilcem odločanja posledično olajšalo utemeljevanje svojih odločitev. Možnosti prenosa izsledkov na različne prostorske ravni bodo preizkušene na več testnih območjih, pri čemer se zdi območje doline Alpskega Rena (Alpenrheintal) zaradi policentrične strukture še posebej zanimivo.

Drug pomemben prispevek Inštituta za geografijo k projektu je ocena vseh s tlemi povezanih ekosistemskih storitev, ki so bile do sedaj pri proučevanju izrabe biomase skoraj povsem zanemarjene.

> www.uibk.ac.at/geographie/

Kontakt:
Clemens Geitner,+43 512 507 5437, eMail

Richard Hastik, +43 512 507 5402, eMail