Inštitut za ekologijo prostoživečih živali

Inštitut za ekologijo prostoživečih živali (FIWI) na Veterinarski fakulteti z Dunaja se ukvarja predvsem s proučevanjem potreb in vedenjskih vzorcev prostoživečih živali v različnih ekoloških razmerah z namenom zagotavljanja znanja za učinkovito ohranjanje narave, vrst in okolja ter za trajnostno in mnogonamensko rabo krajine. Pri dolgoročnem, multidisciplinarnem in čezmejnem raziskovanju na različnih prostorskih ravneh (osebek, populacija, ekosistem in krajina) sodelujejo znanstveniki z različnih področij (npr. biologi, veterinarji, genetiki).

Kot v odilni partner projekta je FIWI odgovoren za vsebinsko ustrezno vodenje različnih projektnih aktivnosti, skrbi za vodenje projekta kot celote, koordinacijo med partnerji in sodelovanje pri skupnih aktivnostih, nadzor ter poročanje. Prispeva k pripravi promocijskega gradiva in skrbi za obveščanje. Pri vodenju in upravljanju projekta sodeluje z zunanjim partnerjem – podjetjem blue! advancing european projects.

> www.fiwi.at


Kontakt:

Chris Walzer, +43 1 489091 5180, eMail
Karin Svadlenak-Gomez, +43 1 489 0915 104, eMail

 

> nazaj na Partnerji