Energijski preobrat ali biotska raznovrstnost – kaj ima prednost?

Biotsko raznovrstnost na območju Alp je treba ohraniti kljub energijskemu preobratu. – Mednarodna konferenca v Brigu bo pokazala, katere so rešitve za konflikte, ki nastajajo pri rabi naravnih virov v Alpah.  ©  berggeist007/pixelio.de

Biotsko raznovrstnost na območju Alp je treba ohraniti kljub energijskemu preobratu. – Mednarodna konferenca v Brigu bo pokazala, katere so rešitve za konflikte, ki nastajajo pri rabi naravnih virov v Alpah.
© berggeist007/pixelio.de

(25.10.2013) Alpe imajo velik potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije, po drugi strani pa ravno to povečuje pritiske na naravo v Alpah. Kdaj določeno območje izkoriščatiza proizvodnjo energije, kdaj pa je ohranjanje biotske raznovrstnosti pomembnejše? Odgovore na tovrstna vprašanja bodo iskali udeleženci mednarodne konference, ki bo potekala od 12. do 13. novembra 2013 v švicarskem mestu Brig.

Osrednja tema konference bo iskanje odgovorov na vprašanje, kako uskladiti rabo obnovljivih virov energije z interesi varstva narave. O strategijah oblikovanja morebitnih rešitev bodo razpravljali predstavniki politike, energetike, varstva okolja, znanosti in državnih organov. Predstavljeni bodo tudi konkretni primeri iz posameznih alpskih regij.
Konferenca z naslovom International conference on balancing renewable energy and nature in the Alps bo potekala v angleškem jeziku, organizirana pa bo v okviru projekta recharge.green. Pri tem projektu se iščejo ustrezni instrumenti, ki bi bili v pomoč pri odločanju o reševanju konfliktov med varstvom narave in področjem energetike, v praksi pa se ti instrumenti preizkušajo v petih pilotnih regijah na območju Alp.

Prizadete so številne alpske občine
Področja, kot sta varstvo okolja in energijski preobrat, sta za številne lokalne in regionalne odločevalce velik izziv.
Generalni sekretar Alpske konvencije Markus Reiterer bo na konferenci spregovoril o okvirnih političnih pogojih za izvedbo energijskega preobrata v alpskem prostoru, sodelovali pa bodo tudi številni strokovnjaki, ki bodo v svojih predavanjih predstavili aktualen razvoj okoljevarstva pri proizvodnji električne energije iz vodne in vetrne energije ter pri uporabi biomase. Predstavniki pilotnih regij pri projektu recharge.green, kot je slovenski Triglavski narodni park, bodo pojasnili, kako se sami lotevajo reševanja omenjenih konfliktov.

Vabljena je tudi javnost
V torek, 12. novembra 2013, bo ob 18. uri okrogla miza, na kateri se bodo predstavniki energetskega gospodarstva in okoljevarstva posvetili vprašanju obravnave energijskega preobrata in posledic na biotsko raznovrstnost na celotni alpski ravni. Razprava, ki jo bo moderirala Ruth Seeholzer in bo v nemškem jeziku, bo osredotočena na konflikte, ki se pojavljajo na tem področju, in rešitve zanje.

Organizacija konference in prijava udeležbe
Konferenca bo potekala v prostorih župnijskega centra v Brigu, Alte Simplonstrasse 13, 3900 Brig,Švica.
Brezplačno udeležbo lahko prijavite še do 4. novembra 2013 na www.recharge-green.eu/infoservice-2/events/international-conference/, kjer je v celoti objavljen tudi program.
Vsi, ki jih dogodek zanima, ste vljudno vabljeni k sodelovanju pri razpravi na okrogli mizi. Prijava za to ni potrebna.
Več informacij o konferenci in projektu recharge.green boste našli na www.recharge-green.eu/sl/ .

Vabilo na novinarsko konferenco

V torek, 12. novembra 2013, bo ob 17. uri novinarska konferenca, na kateri bo vodja projekta Chris Walzer uvodoma predstavil temo projekta, nato pa na primeru razstavljenih posterjev predstavil aktualne konflikte in morebitne rešitve zanje za posamezne pilotne regije.
Prijava udeležbe na konferenci: Katharina Spannraft, +423 237 53 04, eMail.

Prosimo vas, da v vašem mediju objavite prispevek z zgornjo novico, v vašem koledarju prireditev pa napoved konference in zlasti razprave na okrogli mizi.

Kontaktna oseba:
Chris Walzer, vodilni partner recharge.green
Inštitut za ekologijo prostoživečih živali, Veterinarska fakulteta na Dunaju
eMail
T +43 1 489091 5180, + 43 664 105 49 67

Karen Schillig, odgovorna za komuniciranje z javnostmi pri projektu recharge.green
CIPRA International, Schaan, Lihtenštajn
eMail
T + 423 237 53 08

 >  Download PDF