Ravnovesje med proizvodnjo energije in varstvom narave

recharge.green

»Powercheck« test recharge.green: Projekt recharge.green ocenjuje upravičenost proizvodnje energije iz obnovljivih virov z vidika ohranjanja narave. (c): P. Steurer, Regionalentwicklung Vorarlberg > prenos slike.  Objava fotografij je dovoljena zgolj v povezavi s Ciprinim sporočilom za javnost projekta recharge.green. Za dodatni slikovni material nas prosim kontaktirajte.

(18.12.2012) Razprave o alternativnih virih energije se živahno nadaljujejo po vsem svetu. Veter, voda, sonce in les so obnovljivi viri, ki jih imajo Alpe v izobilju. Kako bi lahko zadostili povpraševanju po obnovljivih virih energije, ne da bi hkrati škodovali naravi? S tem vprašanjem se bo v okviru pravkar pričetega projekta recharge.green ukvarjalo 15 partnerjev iz šestih alpskih držav. Partnerji bodo skupaj razvijali modele, ki bodo podlaga za odločanje politikov in proizvajalcev energije.

Vse več ljudi se zaveda posledic podnebnih sprememb in jedrske energije za njihova življenja, hkrati s tem zavedanjem pa raste povpraševanje po obnovljivih virih energije. Gozdovi, reke, gore in močno sončno sevanje v Alpah predstavljajo dobre pogoje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, s čimer prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati so Alpe edinstven življenjski prostor za živali in rastline. Tu na sto kvadratnih kilometrih najdemo 2.000 do 3.000 rastlinskih vrst, kar je dvakrat toliko, kot jih je v nižinskih območjih Srednje Evrope.

Ekonomske učinke proizvodnje energije iz obnovljivih virov je mogoče oceniti, medtem ko ekološke in družbene učinke težko izmerimo. To neravnovesje vodi do navzkrižja interesov med okoljevarstveniki in proizvajalci energije.

Od konflikta do družbene dodane vrednosti
Projekt “recharge.green – v ravnotežju med energijo in naravo v Alpah” želi rešiti ta konflikt. Prepričanje, da so biotska raznovrstnost in obnovljivi viri energije pomembni za visoko kakovost življenja v Alpah, je združilo 15 partnerjev iz vseh alpskih držav iz različnih področij. Projektno skupino sestavljajo strokovnjaki s področij urejanja krajine, gozdarstva, proizvodnje energije, vodenja raziskav, ohranjanja narave in stikov z javnostjo. Vodja projekta Chris Walzer pravi: ” Želimo pokazati, da je v Alpah mogoče hkrati pridobivati obnovljivo energijo in zagotavljati trajnostno rabo tal, s čimer prispevamo k ohranjanju biotske pestrosti in tal”. Za dosego tega cilja je 15 projektnih partnerjev razvilo strategije in orodja s katerimi bodo ocenjevali energetsko, ekološko in družbeno vrednost alpskega prostora. Aktivnosti bodo potekale v štirih testnih območjih in sicer v Predarlškem (Avstrija), na Bavarskem (Nemčija), v Piemontu (Italija ) in v Triglavskem narodnem parku (Slovenija). Politiki in proizvajalci energije bodo lahko pri tehtanju stroškov in koristi proizvodnje energije iz obnovljivih virov uporabili v okviru projekta razvita orodja. Z argumentirano politično razpravo se bo konflikt prelevil v dodano družbeno vrednost. Deželni svetnik v Vorarlbergu, g. Erich Schwärzler, o pristopu pohvalno pravi takole: “Ta mednarodna raziskava nam lahko in mora pomagati najti prave odgovore na določena vprašanja, kajti pogled od zunaj je pomemben pri zagotavljanju celostnega razvoja.”

Projekt recharge.green traja od začetka oktobra 2012 do junija 2015. Prispeva k izvajanju različnih mednarodnih sporazumov, kot je strategija EU2020 in Alpska konvencija. Sofinanciran je s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Alpine Space.

Kontakt:
Chris Walzer, vodja projekta recharge.green
Inštitut za ekologijo prostoživečih živali, Veterinarska fakulteta na Dunaju
eMail
T +43 1 489091 5180, + 43 664 105 49 67

Aurelia Ullrich-Schneider, vodja službe za stike in komunikacijo pri projektu recharge.green
CIPRA International, Schaan, Liechtenstein
eMail
T +423 237 53 08

> prenos PDF

 

Priporočilo (v nemščini z angleškimi podnapisi):

“recharge.green should help us come to the right decisions” Erich Schwärzler, member of the provincial government of Vorarlberg, Austria and responsible for nature protection and energy, speaks about the start of the recharge.green project and explains the potential use of its results.