Sporočilo za javnost o projektu recharge.green: Rezultati in konferenca

Energie und Natur in den Alpen: ein Balanceakt

(21.05.2015) Alpe ponujajo velik potencial za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, kar pa hkrati povečuje pritisk na naravo. Partnerji v mednarodnem projektu recharge.green so našli načine za zagotovitev ravnovesja med obema vidikoma. Rezultate bodo predstavili na zaključni konferenci, ki bo potekala 20. in 21 maja v Sonthofnu v Nemčiji.

Več o tem…

Mladi prevzemajo odgovornost za okolje

(26.03.2015) Narava daje človeku življensko potrebno dobrine – varstvo pred poplavami, prostor za rekreacijo, kmetijske pridelke. Kako si zagotoviti te storitve? S temi vprašanji so se ukvarjali udeleženci in udeleženke mladinskega parlamenta Alpske konvencije v Kamniku. Partnerji projekta recharge.green, ki poteka v okviru programa Območje Alp, so jim nudili strokovno pomoč.

Več o tem…

Dijaki Poletne šole predstavili ugotovitve raziskav na Pokljuki

Foto: Andrej Kuhelj

(23.12.2014) Sodelujoči dijaki Poletne šoli na Pokljuki so na zaključnem dogodku v Infocentru Triglavska roža Bled 17. decembra 2014 predstavili ugotovitve raziskav o tleh, rastlinstvu, živalstvu, biomasi in ekosistemskih storitvah. Poletne šole, ki je potekala junija 2014 v okviru projekta recharge.green, se je udeležilo 24 dijakov in 10 šolskih mentorjev iz Biotehniškega centra Naklo, Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, II. gimnazije Maribor ter Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. V programu so sodelovali strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Biotehniške fakultete – Oddelka za gozdarstvo, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Triglavskega narodnega parka.

Več o tem…

Sporočilo za medije in vabilo na konferenco v Brigu (Švica)

Stausee_c_berggeist007_pixelio.de(25.10.2013) Alpe imajo velik potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije, po drugi strani pa ravno to povečuje pritiske na naravo v Alpah. Kdaj določeno območje izkoriščatiza proizvodnjo energije, kdaj pa je ohranjanje biotske raznovrstnosti pomembnejše? Odgovore na tovrstna vprašanja bodo iskali udeleženci mednarodne konference, ki bo potekala od 12. do 13. novembra 2013 v švicarskem mestu Brig.

Več o tem…

 

Sporočilo za javnost ob pričetku projektu recharge.green

recharge.green(18.12.2012) Razprave o alternativnih virih energije se živahno nadaljujejo po vsem svetu. Veter, voda, sonce in les so obnovljivi viri, ki jih imajo Alpe v izobilju. Kako bi lahko zadostili povpraševanju po obnovljivih virih energije, ne da bi hkrati škodovali naravi? S tem vprašanjem se bo v okviru pravkar pričetega projekta recharge.green ukvarjalo 15 partnerjev iz šestih alpskih držav. Partnerji bodo skupaj razvijali modele, ki bodo podlaga za odločanje politikov in proizvajalcev energije.

Več o tem…