Evropska akademija v Bolzanu

Evropska akademija v Bolzanu (EURAC) leži v osrčju Dolomitov. Ustanovljena je bila leta 1992 kot neodvisni raziskovalni center. EURAC gosti raziskovalce iz vse Evrope, ki sodelujejo pri številnih interdisciplinarnih projektih. Strokovnjaki s področja prava, naravoslovja, jezikoslovja in genetike sodelujejo z javnimi in zasebnimi agencijami pri reševanju nekaterih osrednjih vprašanj današnjega časa. Vsi skupaj prispevajo k ustvarjanju Evrope prihodnosti.

Inštitut za obnovljivo energijo Evropske akademije v Bolzanu izvaja uporabne raziskave s področja solarne energetike in energetske učinkovitosti. Raziskovalna skupina “energetska politika in načrtovanje” vodi delovni sklop “Renewable energy potentials and conflicts”. EURAC bo skupaj z drugimi projektnimi partnerji ocenil trenutni obseg proizvodnje energije iz obnovljivih virov na območju Alp (priprava scenarijev, zakonski okviri, deležniki, procesi, gonilne sile na trgu z energijo, itd.) in možnosti za proizvodnjo solarne energije, energije iz gozdne biomase, vetrne in vodne energije. Poleg tega pa bo EURAC analiziral tudi možne konflikte med proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. Projektna skupina bo opredelila strategije, ciljev in deležnike za vse ravni upravljanja.

> www.eurac.edu

Kontakt:
Wolfram Sparber (Head of Intitute)

Daniele Vettorato (Project Manager), +39 0471 055641, eMail

> nazaj na Partnerji