Napovednik: Zaključna konferenca projekta recharge.green

Jan 15, 2015

Mednarodna zaključna konferenca projekta recharge.green bo potekala od 20. do 21. maja 2015 v Sonthofnu v Nemčiji. Vabimo odločevalce, predstavnike institucij in državnih organov, energetska podjetja, nevladne organizacije in druge zainteresirane, da se seznanijo z rezultati projekta in izmenjajo mnenja. Program posvetovanja bo predvidoma objavljen v februarju na spletni strani www.recharge-green.eu. >>

Zakaj so scenariji pomembni za energetsko politiko?

Jun 25, 2014
Florian Kraxner, IIASA, vodja delovnega sklopa »Ekonomske razsežnosti«. © Florian Kraxner

Florian Kraxner, IIASA, vodja delovnega sklopa »Ekonomske razsežnosti«. © Florian Kraxner

Naloga Mednarodnega inštituta za aplikativne sistemske analize IIASA kot partnerja v projektu recharge.green je oblikovanje orodij in podpora projektnemu konzorciju pri določanju možnih scenarijev. Vnaprejšnje oblikovanje scenarijev je pomembno, saj raziskovalcem in oblikovalcem politik pomaga pri oblikovanju najboljših rešitev, kjer številni dejavniki, ki so med seboj lahko tudi v nasprotju, vplivajo na odločitve. >>

Pogled v prihodnost zagotavljanja energije

Jun 25, 2014
Scenariji bodo med drugim preučili možnosti vetrnih elektrarn v Alpah. © Hofhauser / Shutterstock © Hofhauser / Shutterstock

Scenariji bodo med drugim preučili možnosti vetrnih elektrarn v Alpah.
© Hofhauser / Shutterstock
© Hofhauser / Shutterstock

Politične odločitve o prihodni proizvodnji energije iz obnovljivih virov v Alpah za seboj prinašajo določene posledice tako za naravo kot tudi na stroške proizvodnje energije. Scenariji pomagajo primerjati različne možnosti in predvideti njihove posledice.Partnerji projekta recharge.green analizirajo scenarije za potencialno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v Alpah. >>

Dialog med prebivalstvom in projektno skupino

Jun 25, 2014
Obiskovalci so uporabili program za izračun lastne porabe energije. © Markus Berchtold-Domig

Obiskovalci so uporabili program za izračun lastne porabe energije.
© Markus Berchtold-Domig

Kako proizvodnja obnovljive energije vpliva na določeno območje? Kakšne površine so potrebne za pokritje osebne porabe energije z energijo iz obnovljivih virov? Približno 300 obiskovalcev je odgovarjalo na podobna vprašanja v »dolgi noči raziskav« v Vorarlbergu pri informacijski stojnici recharge.green. >>

Analiza stroškov in koristi pridobivanja energije iz obnovljivih virov

Jun 25, 2014
Italijanski partnerji projekta recharge.green se ukvarjajo z analizo »trade-off« v pilotskih območjih  © Gianluca Grilli

Italijanski partnerji projekta recharge.green se ukvarjajo z analizo »trade-off« v pilotskih območjih
© Gianluca Grilli

Izguba ekosistemskih storitev gre na stroške družbe. Cilj projekta recharge.green je kvantificirati te stroške v pilotskih območjih in izdelati učinkovito in izčrpno analizo rabe obnovljivih virov energije.S pomočjo različnih tehnik vrednotenja okoljskih dobrin so se trenutne denarne vrednosti ekosistemskih storitev ocenile na lokalni ravni. >>

Ohranjanje ekosistemskih storitev v Triglavskem narodnem parku

Jun 25, 2014
Triglavski narodni park zagotavlja biomaso iz lesa.  © Tomaž Kralj

Triglavski narodni park zagotavlja biomaso iz lesa.
© Tomaž Kralj

Triglavski narodni park je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, prostor za rekreacijo doživljanje, raziskovanje, delo ter bivanje. Območje obsega obširne gozdne površine, ki v določenih predelih zagotavljajo tudi lesno biomaso. Kakšno je trajnostno gospodarjenje z obnovljivimi viri v Triglavskem narodnem parku? >>

Gozdovi v Sloveniji: premišljeno večnamensko gospodarjenje za zagotavljanje raznovrstnih storitev

Jun 25, 2014
Na delavnici so raziskovalci, upravljavci in oblikovalci politik presojali, kako zagotoviti biodiverziteto in druge ekosistemske storitve gozdov.  © Andrej Arih

Na delavnici so raziskovalci, upravljavci in oblikovalci politik presojali, kako zagotoviti biodiverziteto in druge ekosistemske storitve gozdov.
© Andrej Arih

Ohranjanje biodiverzitete in ostalih gozdnih ekosistemskih storitev za družbo zahteva premišljeno ravnanje z gozdovi. Na delavnici so znanstveniki, upravljavci, oblikovalci politik in drugi strokovnjaki razpravljali o načinu uresničevanja večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. >>

“Upoštevati bi morali tudi biotsko raznovrstnost, hkrati pa ne pozabiti na pomen proizvodnje energije za družbo.”

Jun 25, 2014
Stefano Basso, opazovalec projekta recharge.green in doktorski kandidat na švicarskem inštitutu »Federal Institute of Aquatic Science and Technology, EAWAG«. © Stefano Basso

Stefano Basso, opazovalec projekta recharge.green in doktorski kandidat na švicarskem inštitutu »Federal Institute of Aquatic Science and Technology, EAWAG«.
© Stefano Basso

Intervju s Stefanom Bassom iz EAWAG, opazovalcem projekta recharge.green

1. Po udeležbi na vmesni konferenci projekta recharge.green novembra 2013 ste izrazili željo, da bi postali opazovalec projekta recharge.green kot predstavnik švicarskega inštituta »Federal Institute of Aquatic Science and Technology, EAWAG«. >>