recharge.green: v ravnovesju med energijo in naravo v Alpah

Sep 30, 2015

Alpe imajo velik potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. To bi zmanjšalo emisije ogljika, hkrati pa povečalo pritiske na naravo. Partnerji v mednarodnem projektu recharge.green so našli način, da bi to ravnovesje uspelo. O ugotovitvah so razpravljali s približno 100 udeleženci zaključne konference, ki je bila 20. in 21. maja v Sonthofnu, Nemčiji. >>

Mladi prevzemajo odgovornost za okolje

Apr 1, 2015
Mladi razpravljajo katere politične dejavnosti so potrebne za zagotavljanje naravnega prostora © Tabea Tandler

Mladi razpravljajo katere politične dejavnosti so potrebne za zagotavljanje naravnega prostora © Tabea Tandler

Narava daje človeku življensko potrebno dobrine – varstvo pred poplavami, prostor za rekreacijo, kmetijske pridelke. Kako si zagotoviti te storitve? S temi vprašanji so se ukvarjali udeleženci in udeleženke mladinskega parlamenta Alpske konvencije v Kamniku. Partnerji projekta recharge.green, ki poteka v okviru programa Območje Alp, so jim nudili strokovno pomoč. >>

Pomen testiranja teoretičnih orodij in modelov

Jan 15, 2015
1_editorialPetrinjak

Alenka Petrinjak, Triglavski narodni park, je odgovorna za delovni paket “Testing and implementation” (c) Alenka Petrinjak

Projekt recharge.green je sedaj v zaključni fazi. V naslednjih šestih mesecih bodo naši strokovnjaki zaključili karte potencialov obnovljivih virov energije v Alpah. Razvili so orodja in modele za testiranje možnih vplivov rabe obnovljivih virov energije na naravo in ekosistemske storitve. >>

Vrednotenje vplivov rabe obnovljivih virov energije na naravo

Jan 15, 2015
Za območje Triglavskega narodnega parka smo v GIS DSS vnesli območja mirnih con izbranih prostoživečih živali. Interpretacija rezultatov je v teku.

Za območje Triglavskega narodnega parka smo v GIS DSS vnesli območja mirnih con izbranih prostoživečih živali. Interpretacija rezultatov je v teku. (c) Triglavski narodni park

 

Do kolikšne mere je raba obnovljivih virov upravičena? In kako lahko zmanjšamo nasprotja z ohranjanjem biotske pestrosti? Partnerji projekta recharge.green so razvili računalniške sisteme za podporo pri odločanju

Strokovnjaki projekta so izračunali teoretični potencial za izbrane obnovljive vire energije v pilotnih območjih. >>

Participativno energetsko načrtovanje v Primorskih Alpah

Jan 15, 2015
V projektu recharge.green so za območje doline Gesso in Vermenagna opredelili najprimernejše obnovljive viri energije

V projektu recharge.green so za območje doline Gesso in Vermenagna opredelili najprimernejše obnovljive viri energije. (c) Alpi Marittime naravni park

Območje doline Gesso in Vermenagna v naravnem parku Maritime Alps je eden od šestih recharge.green pilotnih območjih. Inštitut za obnovljive vire energije na EURAC-u podpira energetsko načrtovanje v dolini, zlasti glede razvoja energije gozdne biomase in hidroenergije z uporabo sistema za podporo odločanju. >>

Hidroelektrarni scenariji za Alpe

Jan 15, 2015

V recharge.green rezultati kažejo, da se lahko proizvodnja energije iz hidroelektrarn poveča za 10 odstotkov na gospodaren in okolju prijazen način. (c) IIASA

Hidroelektrarne veljajo za enega najbolj obetavnih obnovljivih virov energije v Alpah. Glede na to, da je trenutno načrtovanih veliko novih objektov, je nujno upoštevati ne le stroške njihove konstrukcije in pripadajoče infrastrukture, temveč tudi njihov vpliv na ekosistemske storitve. >>

Novi hidroenergetski potenciali v Severnih francoskih Alpah

Jan 15, 2015

Vodovodno in kanalizacijsko omrežje se lahko uporabljata za proizvodnjo hidroenergije. Primeri iz pilotnih območij v francoskih Alpah kažejo, kako takšna proizvodnja lahko ekonomična ob hkratnem upoštevanju okolja ter izogibanju nesoglasij pri rabi vodnih virov.

Najbolj primerna območja za proizvodnjo hidroenergije so v francoskih Alpah že izkoriščena. Kako je sploh mogoče povečati proizvodnjo hidroenergije? >>

”Biodiverziteta ima pri obnovljivih virih energije vse večji pomen”

Jan 15, 2015
Intervju z Matteom Cesco z Agencije za okolje pokrajine Veneto (ARPAV)

Intervju z Matteom Cesco z Agencije za okolje pokrajine Veneto (ARPAV) (c) Matteo Cesca

Intervju z Matteom Cesco z Agencije za okolje pokrajine Veneto (ARPAV), predstavnikom opazovalne organizacije pri projektu recharge.green

  1. Kaj je spodbudilo Agencijo za okolje pokrajine Veneto (ARPAV), da se pridruži projektu recharge.green kot opazovalka ?

Pri projektu recharge.green je prišlo do sodelovanja s pokrajino Veneto na področju upravljanja vodnih virov, izmenjave podatkov o pretokih vodotokov, podatkov o hidroelektrarnah in tehničnih podatkov o vodni energiji. >>