Bavarske elektrarne

Podjetje Bayerische Elektrizitätswerke GmbH (BEW) vzdržuje in upravlja s 35 hidroelektrarnami na rekah Lech, Wertach, Iller, Günz in Donavi ter z elektrarnami na biomaso in s sistemi za daljinsko ogrevanje. Cilj BEW je ekološko in trajnostno upravljanje z elektrarnami.

Kot predstavnik zasebnega sektorja in kot proizvajalec energije iz obnovljivih virov prispeva podjetje k strokovni razpravi o zahtevah in rešitvah na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije in varovanja narave. Pri tem bosta v skladu z evropsko okvirno direktivo o vodah v ospredju pretočnost vodnih jezov in varovanje ribjih populacij.

> www.bew-augsburg.de

Kontakt:

Gerhard Haimerl, +49 821 328 4059, eMail

> nazaj na Partnerji