Agroscope – Švicarski Inštitut za kmetijstvo, prehrano in okolje

Agroscope je del Švicarskega Zveznega urada za kmetijstvo. Sestavljajo ga trije raziskovalni inštituti; Changins-Wädenswil ACW, Liebefeld-Posieux ALP in Reckenholz-Tänikon ART. Inštitut se ukvarja z zagotavljanjem okusne, zdrave hrane, zdravega okolja ter inovativnim in konkurenčnim kmetijstvom. Agroscope pripravlja potrebne znanstvene in tehnične podlage za odločitve v kmetijski in okoljski politiki ter pri pripravi zakonodaje. Agroscope upošteva potrebe svojih uporabnikov: kmetovalci, potrošniki, širša javnost ter javna uprava. Agroscope spodbuja večnamensko in konkurenčno švicarsko kmetijstvo. Pozornost namenja gospodarskih, okoljskih in socialnih zahtevam. Agroscope išče prihodnje izzive in ponuja transdisciplinarne in inovativne sistemske pristope pri reševanju obstoječih vprašanj. Izvaja tudi uporabne raziskave.

> www.agroscope.admin.ch

Kontakt:
Stefan Mann, +41 52 368 32 38, eMail

> nazaj na Partnerji