Agencija za okolje

Agencija za okolje v Avstriji (Umweltbundesamt) je vodilna avstrijska strokovna organizacija za okoljska vprašanja in okoljske medije. Deluje z namenom ohranjanja narave in okolja ter tako prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. Njene glavne naloge so okoljski monitoring ter upravljanje in vrednotenje podatkov. Uslužbenci agencije delujejo na štirih področjih: narava in izkoriščanje naravnih virov, gospodarstvo in učinki, informacijske rešitve in storitve, vsebnosti snovi in analize. Pri tem uporabljajo interdisciplinarni pristop. Strokovnjaki agencije dajejo priporočila nosilcem odločanja v politiki, gospodarstvu in javni upravi ter razvijajo strateške perspektive in scenarije za doseganje ciljev okoljske politike v Avstriji in Evropi.

V projektu recharge.green agencija vodi delovni sklop “Diseminacija”, s čimer podpira izvajanje instrumentov politike EU na področju obnovljivih virov energije, trajnostne rabe tal, vrstne pestrosti in ohranjanja tal ter skrbi za prenos rezultatov projekta do ključnih deležnikov, organov in nosilcev odločanja.

> www.umweltbundesamt.at

Kontakt:
Peter Tramberend, +43 1 31304 5935, eMail

> nazaj na Partnerji