Zaključna konferenca

Zaključna konferenca

Alpe ponujajo velik potencial za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, kar pa hkrati povečuje pritisk na naravo. Partnerji v mednarodnem projektu recharge.green so našli načine za zagotovitev ravnovesja med obema vidikoma. Rezultate so predstavili na zaključni konferenci, ki je potekala 20. in 21. maja 2015 v Sonthofnu v Nemčiji. Prezentacije in posterji so na voljo na spletu.

Novice

Novice

Narava daje človeku življensko potrebno dobrine – varstvo pred poplavami, prostor za rekreacijo, kmetijske pridelke. Kako si zagotoviti te storitve? S temi vprašanji so se ukvarjali udeleženci in udeleženke mladinskega parlamenta Alpske konvencije v Kamniku. Partnerji projekta recharge.green, ki poteka v okviru programa Območje Alp, so jim nudili strokovno pomoč.

Rezultati projekta

Rezultati projekta

Alpe predstavljajo velik potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Povečanje izrabe obnovljivih virov energije palahko vodi k povečevanju pritiskov na naravo. Kakšen je lahko vpliv takšnih sprememb na habitate živali in rastlin? Kako učinkujejo spremembe na rabo prostora in kakovost tal? Koliko energije iz obnovljivih virov sploh lahko trajnostno pridobivamo? Prenesi rezultate projekta recharge.green